KOLEJNY PROTEST "EKOLOGICZNEJ WSI"

Opublikowano: środa, 18, styczeń 2017

08 protest0- Dziś już wiemy, że nasz protest wpływa na decyzje, jakie podejmuje Burmistrz Środy Śląskiej - informuje na swojej stronie Stowarzyszenie Ekologiczna Wieś. Jednocześnie zarząd stowarzyszenia zapowiada kontynuację protestu przeciwko planowanej inwestycji spółki XEOS.

Choć spółka XEOS, prowadzi już działania rekrutacyjne, a także działania przetargowe, kwestia inwestycji nadal wzbudza wiele kontrowersji, a Stowarzyszenie Ekologiczna Wieś, jak zapowiada, planuje kolejny protest.

- Zarząd Stowarzyszenia wraz z mieszkańcami gminy Środa Śląska, w dniu wczorajszym (15 stycznia – przyp. red.) podjął decyzję o kontynuacji protestu przeciw budowie zakładu napraw i serwisowania śliników lotniczych w obrębie geodezyjnym Święte i Juszczyn. W ciągu kilku dni poinformujemy o formie i terminie pikiety!! - informowało w poniedziałek na swojej stronie stowarzyszenie.

Przedłużony termin podpisania decyzji

Jak dodali przedstawiciele zarządu, kwestia przedłużającego się w czasie terminu podpisania decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach świadczyć może o wątpliwościach jakie się pojawiły u burmistrza Środy Śląskiej, Adama Rucińskiego, który do 28 grudnia pierwotnie miał podpisać decyzję. Zgodnie z obwieszczeniem z 4 stycznia tego roku, termin ten został wydłużony do końca miesiąca.

- Nie chcąc wydawać decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Burmistrz Miasta i Gminy Środa Śląska wystąpił do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, o to by wskazano inną gminę która wydała by tą decyzję. SKO we Wrocławiu odmówiło wyznaczenia nowego organu już 28 grudnia 2016 r., niestety UM nikogo o tym już nie poinformował. Stanowisko prezentowane przez Burmistrza wskazuje na to, że ma duże wątpliwości przed wydaniem tej decyzji, dlatego też wolał by aby kto inny ją wydał? - czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na stronie Stowarzyszenia.

Powodem – odsunięta urzędniczka prowadząca sprawę

O komentarz w sprawie przedłużonego terminu podpisania decyzji, a także wniosku, jaki skierowano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, zapytaliśmy burmistrza Środy Śląskiej, Adama Rucińskiego.

- Wystąpiliśmy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w konsekwencji i ze względu na swoisty konflikt interesów, jaki wystąpił w tym postępowaniu administracyjnym. Bowiem urzędniczka Wydziału Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa, prowadząca to postępowanie, a jednocześnie mieszkanka Juszczyna, jest również żoną wiceprezesa Stowarzyszenia Ekologiczna Wieś, które jest przeciw inwestycji XEOS. Od momentu, kiedy Stowarzyszenie Ekologiczna Wieś zostało dopuszczone do udziału w postępowaniu na prawach strony, ten konflikt interesów znacznie się pogłębił, więc urzędniczka ta - decyzją swojego bezpośredniego przełożonego - musiała zostać odsunięta od tej sprawy – komentuje burmistrz, Adam Ruciński. - Ponieważ w Urzędzie Miejskim nie mieliśmy żadnego innego pracownika z wykształceniem specjalistycznym w zakresie ochrony środowiska, któremu z pełnym zaufaniem można by było powierzyć zajęcie się tak skomplikowanym i wielowątkowym postępowaniem środowiskowym wymagającym pełnego raportu OOŚ - jak w przypadku XEOS, które jednocześnie  wymaga bardzo dużego doświadczenia w postępowaniach z udziałem społeczeństwa, wystąpiliśmy - zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego - o wyznaczenie innego organu administracyjnego do prowadzenia tej sprawy. Mamy takie prawo. Kodeks postępowania administracyjnego wskazuje w określonych przypadkach na możliwości innego procedowania – o ile zachodzą przesłanki, które są opisane w kpa, a w naszej ocenie w tym przypadku takie przesłanki zaszły – dodaje burmistrz Środy Śląskiej.

(isz), Fot. isz