"DECYZJA O LIKWIDACJI GIMNAZJÓW ZASKOCZYŁA NAUCZYCIELI"

Opublikowano: czwartek, 19, styczeń 2017

PapaczKomentarz Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej - Włodzimierza Papacza dotyczący zmian w strukturze szkolnictwa wprowadzonych ustawą Prawo Oświatowe.

 

Decyzja o likwidacji gimnazjów zaskoczyła nauczycieli naszej szkoły, gdyż patrząc przez pryzmat osiągnięć placówki w ciągu 18 lat jej istnienia, uważają oni, że w przypadku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej ta forma zdecydowanie się sprawdziła. Średzkie gimnazjum funkcjonujące w trudnych warunkach lokalowych, ale stworzone jako odrębna szkoła, oddzielona od uczniów młodszych, dało możliwość wypracowania takich metod, procedur, rozwiązań organizacyjnych i edukacyjnych, które pozwoliły na opanowanie problemów, które ujawniały się w początkowym okresie istnienia tego typu szkół, a brały się stąd, że nie było odpowiednich narzędzi, którymi można było gasić problemy w zarodku.

Przez te 18 lat poświęciliśmy jako grono pedagogiczne setki godzin na doskonalenie kompetencji wychowawczych i dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych, kursów i warsztatów. Podlegaliśmy zewnętrznym ocenom, w których osiągaliśmy dobre wyniki. Uczestniczyliśmy w życiu najbliższego środowiska. Systematycznie realizowaliśmy bogaty program profilaktyczny skierowany do naszych wychowanków, by zminimalizować zachowania niepożądane i dydaktyczny, by stworzyć możliwości rozwoju tym, którzy chcieli z naszej pomocy skorzystać. Ostatnie kilka lat to okres z nieporównywalnie mniejszą w odniesieniu do pierwszych lat istnienia szkoły liczbą i jakością zachowań negatywnych, a jednocześnie to czas wielu znaczących sukcesów naszych wychowanków. Otrzymaliśmy mnóstwo informacji zwrotnych dotyczących naszych absolwentów, którzy doskonale radzili lub radzą sobie w wielu prestiżowych szkołach ponadgimnazjalnych. Średzkie gimnazjum dało mocne fundamenty wiedzy i umiejętności tym, którzy mieli ambicje i chęci, by wykorzystać to, co im oferowaliśmy. Z drugiej zaś strony, trudna, ale konsekwentna praca wychowawców i nauczycieli w wielu przypadkach pomogła wielu naszym uczniom pokonywać podstawowe, czasami bardzo ciężkie problemy życiowe. Jako szkoła stworzyliśmy swoją historię, zwyczaje, pewną tradycję. Zżyliśmy się jako grupa pracowników, którą ostatnie lata dość mocno doświadczyły. Myśleliśmy o jubileuszowym zjeździe absolwentów. Decyzja o likwidacji gimnazjów przekreśla te plany. Nie będzie w polskim systemie edukacji szkoły, w której mogliby nas odwiedzić nasi wychowankowie.

Takie odczucia i refleksje spowodowały, że zaprotestowaliśmy przeciwko likwidacji gimnazjum. Rozumiemy, że mogły istnieć szkoły, które, niestety, funkcjonowały inaczej i dostarczyły decydentom argumentów za likwidacją tego typu placówek. Nasza szkoła jednak sprawdziła się, stąd żal i dezaprobata dla tego, co się dzieje, szczególnie, że dzieje się zbyt pospiesznie. Obawiamy się, że znów mnóstwo energii i czasu będziemy zmuszeni poświęcić głownie sprawom organizacyjnym, a nie pracy z uczniem, bo w ograniczenie dokumentacji przy tak wielkich zmianach trudno nam uwierzyć.

Co do jednego jesteśmy zgodni. Tylko od nas zależy, jak bardzo zmiany te odczują uczniowie. Bo nie ma takiej możliwości, aby ich nie odczuli zupełnie. Skupiamy się na tym, by ostatnie roczniki wygaszanego gimnazjum zostały przygotowane jak najlepiej do podjęcia edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym, szczególnie że ostatni z nich spotka się podczas rekrutacji z klasą kończącą szkołę podstawową. Konkurencja będzie ogromna.

W trakcie uprawomocniania się nowych przepisów oświatowych są prowadzone rozmowy z dyrekcją SP nr 3, kierownictwem ZOPO, radnymi gminy a także burmistrzem w celu wypracowania optymalnego wariantu restrukturyzacji sieci szkół w nowych warunkach, w maksymalnym stopniu ograniczające poczucie destabilizacji i tymczasowości, a zapewniającego bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, a także gwarantującego utrzymanie zatrudnienia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi likwidowanego gimnazjum.  

Korzystając z okazji, chciałbym podziękować Burmistrzowi Środy Śląskiej Panu Adamowi Rucińskiemu za przychylność i otwartość na ubiegłoroczne rozmowy z gronem pedagogicznym i pracownikami gimnazjum, które pomogły z rozwagą szukać rozwiązania problemu, przed którym stanęliśmy.

Myślę, że pomimo emocji towarzyszących wprowadzanym zmianom, praca ze sprawdzonym zespołem ludzi pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłość.

Papacz1