DZIĘKI NIEMU, KOLĘDOWANIE W SZCZEPANOWIE JEST TRADYCJĄ

Opublikowano: niedziela, 22, styczeń 2017

szczepanow 0W niedzielę, 15 stycznia, miłą okazją do spotkania mieszkańców Szczepanowa był wieczór, podczas którego Lokalne Centrum Aktywności Wiejskiej rozbrzmiało dźwiękami kolęd.

Spotkanie zorganizowane zostało już po raz trzeci, wspólnymi siłami przez stowarzyszenie Mój Szczepanów, sołtysa wsi, radę sołecką, przewodniczącego Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej Kazimierza Grabowieckiego i ks. proboszcza Janusza Gajewskiego.

Uroczystość rozpoczął ks. proboszcz, który przybliżył zebranym historię i tradycję kolędowania. Wspomniał również Tego, którego nam brakowało podczas wieczoru, który zainspirował do zorganizowania pierwszego spotkania i dzięki któremu to kolędowanie w Szczepanowie jest już tradycją – śp. Zbigniewa Bilińskiego, wieloletniego sołtysa Szczepanowa.

W pięknej zimowej aurze za oknami, ściany LCAW drżały od głośnego śpiewu kolęd. We wspólnym śpiewaniu towarzyszył mieszkańcom chór parafialny pod przewodnictwem Piotra Rudnickiego.

W przerwach można było posłuchać wierszy Anny Grodowskiej (oraz specjalnie napisanej na tę przez poetkę - Kolędy Świerkowej), występów Maksymiliana Kuriaty na akordeonie i Jakuba Nowika na trąbce.

Za dostarczone emocje i wrażenia cała sala złożyła artystom podziękowania wykrzykując gromkie DZIĘKUJEMY.

I my, jako organizatorzy również dziękujemy, wszystkim, którzy tak licznie wzięli udział w niedzielnym spotkaniu, tym którzy przygotowali słodkie wypieki i naszym sąsiadom z okolicznych wsi: Brodna, Lipnicy, Zakrzowa i Kobylnik za wspólne kolędowanie w Lokalnym Centrum Aktywności Wiejskiej w Szczepanowie. 
Do zobaczenia za rok.

Stowarzyszenie Mój Szczepanów

szczepanow 1

szczepanow 2

szczepanow 3

szczepanow 4

szczepanow 5

szczepanow 6

szczepanow 7

szczepanow 8