JAK PRZECIWDZIAŁAĆ PRZEMOCY W RODZINIE?

Opublikowano: wtorek, 24, styczeń 2017

powiat0O tym, jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie rozmawiali uczestnicy szkolenia przeprowadzonego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej. Szkolenie obejmuje dziesięć spotkań.

To było już drugie spotkanie przeprowadzone w ramach cyklu dziesięciu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W spotkaniu prowadzonym przez Tadeusza Półtoraka, certyfikowanego psychoterapeutę, eksperta w dziedzinie pracy ze sprawcami przemocy domowej, współtwórcę Ramowego Programu Oddziaływań Korekcyjno- Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie wzięło udział osiemnaście osób. Wśród nich byli pracownicy socjalni GOPS, asystenci rodzin, dyrektorzy powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz Domu Pomocy Społecznej z Wronińca.

- Szkolenia są prowadzone zgodnie z Podejściem Skoncentrowanym na Rozwiązaniu (TSR). TSR to nurt terapeutyczny stosowany w Polsce od lat 90-tych i koncentrujący się, jak mówi sama nazwa, na rozwiązaniach. Uważany jest za bardzo skuteczną metodę pracy – czytamy na stronie Starostwa Powiatowego w Środzie Śl..

Ostatnie spotkanie, podczas którego uczestnicy otrzymają certyfikaty, zaplanowano na 5 kwietnia.

(isz), Fot. mpr

powiat

powiat1